Obecnie uważa się, że zakres wiedzy medycznej podwaja się co 10-15 lat. Oznacza to, że jeżeli liczbę 23.000 artykułów opublikowanych w bazie pubmed w 2018r. zawierających hasło dentistry podzielimy przez liczbę dni w roku, otrzymamy 65 artykułów z którymi powinien zapoznać się każdy lekarz dentysta, który zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej powinien leczyć swoich pacjentów według najnowszych możliwych metod. Dlatego staramy się rozwijać artykuły najbardziej potrzebne z praktycznego punktu widzenia w oparciu o wyniki najnowszych badań i stomatologię opartą na dowodach.

"Absence of evidence is not evidence of absence"
~ Carl Sagan ~