Aerodontalgia


Aerodontalgia, ból zęba który występuje podczas zmiany ciśnienia na hipo lub hiperbaryczne /wznoszenie samolotu, nurkowanie/. Jest on spowodowany powstającymi pęcherzykami azotu wewnątrz naczyń włosowatych ozębnej i w miazdze zęba.

Przyczyny: puste przestrzenie /niecałkowicie wypełnione kanały, nieprawidłowe wypełnienie, resorpcja grubej warstwy wodorotlenku wapnia/ zapalenie miazgi, ekspansja gazów w komorze miazgi na skutek zmiany ciśnienia /zapalenie miazgi, martwica/.

Origin: aero-+ G. Odous, tooth, + algos, pain

http://www.aquatic7.cz/medicina7.html http://www.asd-network.com/editorial_detail/11/Comfort_above_the_clouds.htm