Afty

afty mogą być wywołane przyjmowaniem przez pacjenta leków cytostatycznych (metotreksat, winblastyna, winkrystyna, doksorubicyna, cytarabina, flurouracyl, busulfan, lorambucil), przewlekle stosowane NLPZ (aspiryna, idometazyna, fenylobutazon).