Amelogenesis Imperfecta

Amelogenesis Imperfecta, wrodzony niedorozwój szkliwa występuje w różnych odmianach: hypoplazja szkliwa – nierównomierne rozmieszczenie szkliwa o normalnej twardości ; hypomineralizacja szkliwa – normalna grubość ale defekt twardości ; hypomaturacja szkliwa – przedwcześnie zakończony proces dojrzewania szkliwa. Przyczyny wrodzone lub ogólne, brak wapnia, brak witamin, nadmiar fluoru, uraz fizyczny.