Białaczka

Białaczka, leukaemia jest to nazwa grupy chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Charakteryzuje się ilościowymi i jakościowymi zmianami leukocytów (nadmierną proliferacją, dojrzewaniem, różnicowaniem) we krwi, szpiku oraz narządach wewnętrznych (śledzionie, węzłach chłonnych). Występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet w proporcji 3:2. Zmienione leukocyty powstają z komórek macierzystych w wyniku transformacji białaczkowej, w której dochodzi do trwałych zmian cytokinetycznych, metabolicznych i antygenowych. Ich przyczyną może być kilka współdziałających ze sobą czynników (retrowirusy, predyspozycje genetyczne, czynniki zewnętrzne takie jak promieniowanie jonizujące, środki chemiczne, zanieczyszczenie środowiska, zakażenia). Czynniki te ułatwiają transformację białaczkową lub osłabiają układ immunologiczny.

Postępująca choroba hematologiczna charakteryzująca się nadmierną proliferacją,dojrzewaniem,różnicowaniem leukocytów we krwi i szpiku kostnym. blada błona śluzowa, przerośnięte dziąsła w kolorze kości słoniowej, nacieki białaczkowe dające dolegliwości bólowe, trudne do opanowania krwawienia dziąseł i przekrwienie miazgi, zmiany wrzodziejące błony śluzowej, naloty grzybicze, fetor ex ore, szybki rozwój próchnicy, ropnie okołozębowe, rozległe zakażenia nawet po rutynowych zabiegach. leczenie przeprowadza się jedynie ze wskazań życiowych i w czasie remisji choroby, czas trwania: ostra, przewlekła, przewaga komórek: szpikowa, limfatyczna, liczba komórek: leukemiczna, aleukemiczna.

Etiologia: Predyspozycje genetyczne Infekcje wirusowe- retrowirusy Promieniowanie jonizujące Mykotoksyny substancje chemiczne nitrozoaminy pestycydy detergenty organiczne związki Hg rozpuszczalniki organiczne Postacie: ostra białaczka limfoblastyczna (ALL, LAA) – 80-85% ostra białaczka nielimfoblastyczna -10-15% przewlekłe białaczki- 3-5%.

Postępowanie: białaczka ostra – zaburzenia krzepnięcia krwi, utrudnione gojenie się rany, pogorszenie stanu ogólnego pacjenta, stanowi bezwzględne przeciwwskazanie do ekstrakcji zęba, przewlekła – wymagana jest konsultacja z lekarzem prowadzącym /hematologiem/, przygotowanie pacjenta oraz uzyskanie pisemnej zgody na zabieg w warunkach ambulatoryjnych, zabieg powinien być przeprowadzony w osłonie antybiotykowej.

Bibliografia:
Kruś S., Skrzypek-Fakhoury E. ; Patomorfologia kliniczna ; PZWL ; 2007.
Szczeklik A., Gajewski P. ; Interna Szczeklika ; 2014 ; Medycyna Praktyczna ; 2014.
Cubukcu C.E., Gunes A.M. ; Childhood leukaemia: experiences of children and attitudes of parents on dental care ; European Journal of Cancer Care ; 2008.
Sepulveda E., Brethauer U., Fernandez E., Cortes G., Mardones C. ; Oral manifestations as first clinical sign of acute myeloid leukemia: report of a case ; Pediatric Dentistry ; 2012.
Wong F., Toljanic J.A. ; A survey of clinicians: prioritization of dental treatment in leukemia patients prior to chemotherapy ; The International Journal of Prosthodontics ; 2009.