Cementy

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3399176/

 

Guazzato M, Proos K, Quach L, Swain MV. Strength, reliability and mode of fracture of bilatered porcelain/zirconia (Y-TZP) dental ceramics. Biomaterials. 2004;25:5045–5052.
Matinlinna JP, Heikkinen T, Ozcan M, Lassila LV, Vallittu PK. Evaluation of resin adhesion to zirconia ceramic using some organosilanes. Dent Mater. 2006;22:824–831.
Wegner SM, Kern M. Long-term resin bond strength to zirconia ceramic. J Adhes Dent. 2000;2:139–147.
Amaral R, Ozcan M, Bottino MA, Valandro LF. Effect of conditioning methods on the microtensile bond strength of phosphate monomer-based cement on zirconia ceramic in dry and aged conditions. J Biomed Mater Res B: Appl Biomater. 2007
Matinlinna JP, Lassila LV, Ozcan M, Yli-Urpo A, Vallittu PK. An introduction to silanes and their clinical applications in dentistry. Int J Prosthodont. 2004;17:155–164.
Matinlinna JP, Lassila LV, Vallittu PK. Pilot evaluation of resin composite cement adhesion to zirconia using a novel silane system. Acta Odontol Scand. 2007;65:44–51.
Kern M, Wegner SM. Bonding to zirconia ceramic: adhesion methods and their durability. Dent Mater. 1998;14(1):64–71.
Piwowarczyk A, Lauer HC, Sorensen JA. The shear bond strength between luting cements and zirconia ceramics after two pre-treatments. Oper Dent. 2005;30(3):382–388.
Luthy H, Loeffel O, Hammerle C. Effect of thermocycling on bond strength of luting cements to zirconia ceramic. Dent Mater. 2006;22:195–200.
Palacios RP, Johnson GH, Phillips KM, Raigrodski AJ. Retention of zirconium oxide ceramic crowns with three types of cement. J Prosthet Dent. 2006;96:104–114.

Johnson GH, Lepe X, Bales DJ. Crown retention with use of a 5% glutaraldehyde sealer on prepared dentin. J Prosthet Dent. 1998;79:671–6.

Ernst CP, Cohnen U, Stender E, Willershausen B. In vitro retentive strength of zirconium oxide ceramic crowns using different luting agents. J Prosthet Dent. 2005;93:551–558.

Derand P, Derand T. Bond strength of luting cements to zirconium oxide ceramics. Int J Prosthodont. 2000;13:131–5.

Wolfart M, Lehmann F, Wolfart S, Kern M. Durability of the resin bond strength to zirconia ceramic after using different surface conditioning methods. Dent Mater. 2007;23:45–50.

Re D, Augusti D, Sailer I, Spreafico D, Cerutti A. The effect of surface treatment on the adhesion of resin cements to Y-TZP. Eur J Esthet Dent. 2008;2(3):186–196.

Zhang Y, Lawn BR, Rekow ED, Thompson VP. Effect of sandblasting on the long-term performance of dental ceramics. J Biomed Mater Res. 2004;71B:381–386.

Kosmac T, Oblak C, Jevnikar P, Funduk N, Marion L. The effect of surface grinding and sandblasting on flexural strength and reliability of Y-TZP zirconia ceramic. Dent Mater. 1999;15:426–433.

Blatz M, Sadan A, Kern M. Resin-ceramic bonding: a review of the literature. J Prosthet Dent. 2003;89:268–274.

 

 

Tymczasowe:

Cementy cynkowo ‑ siarczane (fleczer) – mała wytrzymałość (Oxydentin, Multidentin).

Cementy na bazie wodorotlenku wapnia – działanie bakteriobójcze, odontotropowe, nie działają drażniąco na miazgę zęba, słabe właściwości mechaniczne i duża rozpuszczalność w wodzie, warunkiem ich zastosowania jest dobra retencja uzupełnienia bez materiału (Alka liner, Dycal, Reocap, Provicol).

Cementy tlenkowo ‑ cynkowo ‑ eugenolowe – właściwości bakteriobójcze, odontotropowe, założone na odległość mniejszą niż 0,5 mm od miazgi zęba mogą spowodować jej podrażnienie, mają wysoką płynność, są słabo rozpuszczalne w wodzie, słabe właściwości mechaniczne, eugenol jest substancją zaburzającą wiązanie cementów na bazie żywic, nie można go więc stosować, gdy do ostatecznego osadzenia uzupełnień stałych planuje się użyć cementu adhezyjnego (Temp‑Bond, RelyX Temp E). Cementy tlenkowo ‑ cynkowe bez eugenolu (Nongenol, Temp‑Bond NE).

Cementy karboksylowe – wysoki stopień biozgodności, zdolność grup karboksylowych do chelatowania jonów wapnia tkanek twardych zęba tworząc wiązania chemiczne, zdolność do przylegania do wypiaskowanych powierzchni stopów metali, właściwości tiksotropowe, pod naciskiem zwiększa się ich lepkość, zaczynają płynąć, po zwolnieniu nacisku zastygają, słabe właściwości mechaniczne, duża rozpuszczalność, ze względu na plastyczność nawet po związaniu nie nadają się do cementowania uzupełnień poddawanych dużym siłom zwarciowym i o rozległych przęsłach (Adhesor carboxy, Selfast, Polycarboxylat Cement, Poly‑F.

Cement cynkowo‑fosforanowy – reakcja egzotermiczna, niskie pH, które dopiero po 48 godzinach wzrasta do obojętnego (Harvard, Agatos).

Cementy kompozytowe – do czasowego osadzania licówek i koron w odcinku przednim uzębienia, ze względu na dobrą przezierność i kolor zębów naturalnych (Provilink, Temp‑Bond Clear, TempSpan TM).

Cementy silikonowe –  cement na bazie VPS (poliwinylosiloksan) do cementowania koron tymczasowych, silikon addycyjny na bazie tlenku cynku (bez eugenolu) z czynnikiem silanizującym, elastyczny cement tymczasowy, który bardzo łatwo usunąć zarówno z tkanek, jak i uzupełnienia TempoSIL (Coltene).
 
Ostateczne:
 
dwutlenek cyrkonu – brak związków szklanych powoduje, że ani wytrawianie kwasem fluorowodorowym ani silanizacja nie modyfikują powierzchni uzupełnienia. oczyszczenie Ivoclean (Ivoclar), Metal-cyrkonia primer (Multilink, Ivoclar), ResiCem/Al-Zr Primer (Shofu), Panavia F 2.0/Porcelain, Activator/Mega Primer (Kuraray Medical). Cementowanie: (Ivoclar Monobond plus + Multilink) lub (Clearfill Protect Bonx + Panavia F 2,0) lub RelyX Unicem. natomiast piaskowanie Co-Jet 50 um 1 atm powoduje skuteczne schropowacenie, zwiększenie zwilzalnosci i powstanie grup Si-OH łączących się wiązaniami kowalencyjnymi z hydrofilowymi grupami silikonowymi.
 
Bibliografia: