Choroba Niedokrwienna Serca

 choroba niedokrwienna serca, choroba wieńcowa, angina pectoris polega na dysproporcji pomiędzy zapotrzebowaniem mięśnia sercowego na tlen i możliwością dostarczenia go przez naczynia wieńcowe, które ulegają stopniowemu zwężaniu, najczęściej u mężczyzn w wieku >40 lat i kobiet po menopauzie. Zapotrzebowanie serca na tlen wzrasta w czasie wysiłku fizycznego, stanach stresowych i po dużym posiłku. Polega na upośledzeniu przepływu krwi przez naczynia wieńcowe na skutek sukcesywnego zwężania się światła naczynia lub nasilonej tendencji do obkurczania się naczynia Dochodzi do powstania dysproporcji pomiędzy zapotrzebowaniem m. sercowego na tlen a zdolnością naczyń wieńcowych do dostarczenia utlenowanej krwi Zapotrzebowanie serca na tlen wzrasta podczas wysiłku fizycznego, po spożyciu obfitego posiłku i w stanach stresu.

słowa klucze: , ,