Choroba Niedokrwienna Serca

Choroba niedokrwienna serca, choroba wieńcowa, angina pectoris polega na dysproporcji pomiędzy zapotrzebowaniem mięśnia sercowego na tlen i możliwością dostarczenia go przez naczynia wieńcowe, które ulegają stopniowemu zwężaniu, najczęściej u mężczyzn w wieku >40 lat i kobiet po menopauzie. Zapotrzebowanie serca na tlen wzrasta w czasie wysiłku fizycznego, stanach stresowych i po dużym posiłku. Polega na upośledzeniu przepływu krwi przez naczynia wieńcowe na skutek sukcesywnego zwężania się światła naczynia lub nasilonej tendencji do obkurczania się naczynia Dochodzi do powstania dysproporcji pomiędzy zapotrzebowaniem m. sercowego na tlen a zdolnością naczyń wieńcowych do dostarczenia utlenowanej krwi. Zapotrzebowanie serca na tlen wzrasta podczas wysiłku fizycznego, po spożyciu obfitego posiłku i w stanach stresu.

Postępowanie: leczenie antykoagulantami hamuje syntezę protrombiny w wątrobie oraz czynników krzepnięcia VII,IX,X. Zabiegi w gabinecie stomatologicznym można wykonać, jeśli objawy choroby pojawiają się po znacznym wysiłku fizycznym (bieganie, wchodzenie na wysokie piętro) i szybko ustępują po podaniu nitratów, zabiegu nie można wykonać jeśli objawy choroby pojawiają się nawet po niewielkim wysiłku fizycznym (spacer, podstawowe czynności) lub w stanie spoczynku, konieczna jest wówczas wcześniejsza konsultacja z lekarzem kardiologiem. Podczas przeprowadzania zabiegu w gabinecie należy zachować ostrożność przy podawaniu adrenaliny przez wykonanie aspiracji (dawka dopuszczalna adrenaliny 0,04 mg). W czasie zabiegu tabletki nitrogliceryny powinny być szybko dostępne. Przed rozpoczęciem zabiegu należy zminimalizować ryzyko wystąpienia dolegliwości stenokardialnych: wywiad w jakich okolicznościach pojawiają się dolegliwości sercowe, ich nasilenie, czy ustępują samoistnie czy po podaniu leków. Jeżeli objawy występują przy znacznym wysiłku i szybko ustępują w spoczynku lub po podaniu nitrogliceryny większość zabiegów ambulatoryjnych w obrębie jamy ustnej można uznać za bezpieczne. Jeżeli objawy występują przy małym wysiłku i opornie ustępują w spoczynku lub po podaniu nitrogliceryny albo występują w spoczynku zabiegi ambulatoryjne w obrębie jamy ustnej są przeciwwskazane bez uprzedniej konsultacji kardiologicznej. Wyjątkiem są sytuacje gdy zabieg jest niezbędny dla ratowania życia chorego! Przygotowanie chorego do zabiegu ambulatoryjnego w obrębie jamy ustnej: poprzez stworzenie warunków, w których zapotrzebowanie serca na tlen będzie jak najmniejsze, przy jednoczesnym zwiększeniu zaopatrzenia. Konsultacja z lekarzem prowadzącym. Zastosowanie protokołu redukcji stresu. Dostęp do nitrogliceryny w tabletkach lub sprayu w trakcie zabiegu. Rozważenie użycia jej w premedykacji Podanie tlenu. Zapewnienie odpowiedniego znieczulenia miejscowego. Ból związany z zabiegiem jest czynnikiem silnie obciążającym. Rozważenie zastosowania podtlenku azotu w trakcie sedacji. Monitorowanie czynności życiowych pacjenta. Ograniczenie użycia epinefryny do max. 0,04mg. Utrzymywanie kontaktu słownego z pacjentem podczas trwania zabiegu operacyjnego. Nie należy stosować nici retrakcyjnych nasączonych adrenaliną.

Bibliografia:

  • Peterson L.J., Ellis E., Hupp J.R., Tucker M.R. ; Chirugia stomatologiczna i szczękowo – twarzowa ; 2001.
  • Włosowicz M., Wożakowska-Kapłon B., Górska R. ; Periodontal disease in relation to selected parameters of the cardiovascular system in a group of patients with stable angina pectoris ; Central European Journal of Immunology ; 2014.
  • Szczeklik A. ; Choroby wewnętrzne. Przyczyny, rozpoznanie i leczenie ; Wydawnictwo Medycyna Praktyczna ; 2005.
  • Berlin-Broner Y., Febbraio M., Levin L. ; Association between apical periodontitis and cardiovascular diseases: a systematic review of the literature ; International Endodontic Journal ; 2016.
  • Włosowicz M., Wożakowska-Kapłon B., Górska R. ; Periodontal disease in relation to selected parameters of the cardiovascular system in a group of patients with stable angina pectoris ; Central European Journal of Immunology ; 2014.