Nadwrażliwość

Pasta Tooth Mousse szybko przynosiła ulgę natychmiast po aplikacji (100% redukcji bólu u pacjentów z niską wrażliwością i 85-90% z silną wrażliwością zębiny) oraz wykazywała długotrwałe działanie (po 6 tygodniach efekt leczniczy spadł o 1,5-10% procent w porównaniu z wynikami osiągniętymi bezpośrednio po aplikacji pasty). Nieznacznie słabszą (nieistotną statystycznie) skuteczność terapeutyczną wykazywał preparat Green Or. Natychmiastową ulgę po zastosowaniu u osób z niską wrażliwością zębiny przynosił w 92,5%-98,5% wrażliwych zębów. W grupie o silnej wrażliwości wyniki kształtowały się na poziomie […]

Klasyfikacja Lekholma i Zarba

Klasyfikacja Lekholma i Zarba

ilość kości:

A – prawie całkowicie zachowany wyrostek
B – łagodna resorpcja
C – zaawansowana resorpcja do trzonu kości
D – częściowa resorpcja trzonu kości
E – silna resorpcja trzonu kości

jakość kości:

D1 – homogenna, zbita kość, dobra stabilizacja pierwotna
D2 – gruba istota zbita, gęsta istota gąbczasta, dobra stabilizacja pierwotna
D3 – cienka istota zbita, gęsta istota gąbczasta, umiarkowana stabilizacja pierwotna
D4 – cienka istota zbita, rzadka istota gąbczasta, słaba stabilizacja pierwotna

Metronidazol

Metronidazol jest chemioterapeutykiem z grupy nimidazoli, wykazuje wysoką aktywność w stosunku do bakterii beztlenowych i niektórych pierwotniaków, jest bakteriobójczy. Mechanizm działania metronidazolu polega na przekształceniu go w kontakcie z bakteriami w aktywny metabolit hamujący syntezę DNA bakterii. Wskazania: martwiczo – wrzodziejące zapalenie dziąseł, zakażenia zębowe i zębodołowe.  Bezwzględne beztlenowce np. Porphyromonas gingivalis są wrażliwe i nie uodparniają się na metronidazol.

Rak Płaskonabłonkowy

Rak płaskonabłonkowy jest to nowotwór złośliwy pochodzenia nabłonkowego, który zazwyczaj rośnie powoli, ale ma zdolność do tworzenia odległych przerzutów w innych narządach. Jest on zazwyczaj zbudowany z komórek ulegających rogowaceniu podobnych do zdrowego naskórka. Występuje przede wszystkim u osób rasy białej. Rak płaskonabłonkowy jest po raku podstawnokomórkowym drugim najczęściej występującym nowotworem skóry.

Etiologia: uwarunkowania genetyczne, promieniowanie ultrafioletowe (głównie UVB), ekspozycja na promieniowanie słoneczne (zwłaszcza w dzieciństwie), podeszły wiek (ponieważ uszkadzające działania wielu czynników kumuluje się przez wiele lat życia), płeć męska, […]

Układ Stomatognatyczny

Układ stomatognatyczny jest to system trzech współistniejących zespołów funkcjonalnych tworzących, pod kontrolą ośrodkowego układu nerwowego, biologiczny morfologiczno-czynnościowy system funkcjonalny. 

Szerokość Biologiczna

Szerokość biologiczna określa wzajemne i korzystne oddziaływanie struktur kostnych i tkanek miękkich, wynosi minimum 3 mm pomiędzy dwoma implantami wg Tarnowa, wynosi minimum 1,5 mm pomiedzy zębem a implantem wg Tarnowa, jej wielkość ma wpływ na dobór średnicy implantu.

Parafunkcje

ssanie palca, obgryzanie paznokci, zgrzytanie zębami, obgryzanie przedmiotów np. ołówka, nawyk podpierania brudki dłonią.

 

Odlewnictwo

Przyczynami niedokładności odlewów może być zbyt mała ilość użytego stopu, niemożność wniknięcia stopu w zbyt cienkie elementy formy, zbyt niska temperatura formy sprzyjająca szybkiemu stygnięciu metalu, zablokowanie kanałów odlewowych ciałami obcymi, jak cząstki topników, fragmenty masy ogniotrwałej, niedostatecznie wypalony wosk, istnienie w formie ciśnienia wstecznego zgromadzonych w nim gazów, niecałkowite roztopienia stopu, zbyt małe wartości sił wprowadzających metal do formy.

Cementy

Harvard: proszek zawiera tlenek cynku, tlenek magnezu, płyn zawiera wodny roztwór kwasu fosforowego, rozpuszczalność w wodzie 0,3% ,wytrzymałość na ściskanie 96-130 MPa. 

Biofunkcjonalny System Protetyczny BPS

Biofunkcjonalny System Protetyczny, Biofunctional Prosthetic System, Biogeniczny System Protetyczny, Biogenic Prosthetic System, BPS umożliwia wykonywanie protez całkowitych. Dodatkowymi wymaganymi elementami systemu są nośniki zwarcia, gnatometr (Gnathometr M), łuk twarzowy, artykulator Stratos 300, Ivocap SR. Zaletami systemy w przeciwieństwie do tradycyjnego sposobu wykonywania protez całkowitych jest kompensacja skurczu polimeryzacyjnego akrylu przez urządzenie Ivocap SR, unika się tym samym zaburzeń przestrzennych jak podniesienie wysokości zwarcia lub odstawania płyty protezy na podniebieniu lub pobrzeżach wywołując brak przyssania czynnościowego, ograniczenie liczby wizyt, możliwość kontroli […]