Diagram Posselta

1 – relacja centralna, położenie więzadłowe, maksymalne dotylne położenie kontaktowe, retruded contact position, dotylne zwarciowe położenie żuchwy,

odcinek 1 -2 – poślizg centryczny, deflective path,

2 – maksymalne zaguzkowanie, intercuspal position,

3 – położenie spoczynkowe żuchwy, podczas rozluźnienia mięśni żucia, rest position,

4 – kontakt siekaczy tete-a-tete od strony językowej, edge to edge,

5 – kontakt siekaczy tete-a-tete od strony wargowej, edge to edge,

6 – maksymalna protruzja z kontaktem zębów, maximum protrusion with contact,

7 – maksymalna protruzja bez kontaktu zębów, maximum protrusion without contact,

8 – ruch otwierania, w którym w stawie występuje jedynie ruch obrotowy, ruch odbywa się w relacji centralnej, rotational arc, rozwarcie 25 mm,

9 – ostatnie położenie żuchwy, w którym głowa żuchwy wykonuje jedynie ruch obrotowy, maksymalne odwiedzenie żuchwy przy czystym ruchu rotacyjnym w stawie,

10 – dalszy ruch otwierania, w którym w stawie występuje przesunięcie głowy żuchwy, translational arc,

11 – maksymalne otwarcie ust, maksymalne odwiedzenie żuchwy,

12 – łuk protruzyjny, protrusive arc,