Dializa

Chorzy dializowani mają zwykle założoną na stałe przetokę tętniczo-żylną (shunt), umożliwiającą podawanie heparyny, przez zabiegiem należy po konsultacji z lekarzem prowadzącym podać osłonowo antybiotyki aby nie doszło do zakażenia shuntu, natomiast sam zabieg powinien być przeprowadzony dzień po dializie, aby zminimalizować ryzyko powikłań (heparyna jest już nieaktywna), nie należy podawać niesteroidowych leków przeciwzapalnych ze względu na działanie nefrotoksyczne ani leków metabolizowanych przez nerki, zabieg powinien być zaplanowany dzień po dializowaniu, należy monitorować podstawowe czynności życiowe. znaczna część chorych dializowanych jest zakażonych wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub wirusowym zapaleniem wątroby typu C, pacjent powinien wykonać badania i szczepienia ochronne, często rozwija się u pacjentów wtórna nadczynność przytarczyc, co należy brać pod uwagę przy analizie radiogramów. Pacjentów dializowanych należy poddawać częstym wizytom kontrolnym, przeprowadzać instruktaże higieny. Głębokość kieszonek dziąsłowych ulega pogłębieniu co sprzyja powstawaniu stanów zapalnych przyzębia.

Bibliografia:

  • Gautam N.R., Gautam N.S., Rao T.H., Koganti R., Agarwal R., Alamanda M. ; Effect of end-stage renal disease on oral health in patients undergoing renal dialysis: A cross-sectional study ; Journal of International Society of Preventive & Community Dentistry ; 2014.
  • Szczeklik A. ; Choroby wewnętrzne. Przyczyny, rozpoznanie i leczenie ; Wydawnictwo Medycyna Praktyczna ; 2005.
  • Nylund K., Meurman J.H., Heikkinen A.M., Honkanen E., Vesterinen M., Ruokonen H. ; Oral health in predialysis patients with emphasis on periodontal disease ; Quintessence International ; 2015.