Fenomen Christensena

Fenomen Christensena jest to utrata kontaktu zębów trzonowych dolnych z zębami trzonowymi górnymi podczas protruzyjnego ruchu żuchwy. Odstęp między zębami w odcinku bocznym zależy od tego jak głęboko zęby sieczne górne zachodzą na zęby sieczne dolne. Fenomen Christensena jest efektem dyskluzji zębów bocznych podczas ruchu doprzedniego i kątem nachylenia wyrostka kłykciowego (drogi stawowej).