FGP

Technika FGP, Functionally Generated Path jest to metoda czynnościowego kształtowania powierzchni okluzyjnych opracowana przez Meyera pozwalająca na osiągnięcie harmonijnych stosunków okluzyjnych pomiędzy uzupełnieniami protetycznymi a uzębieniem naturalnym. W metodzie tej zamiast artykulatora do symulacji ruchów żuchwy stosuje się rejestrację tych ruchów bezpośrednio w jamie ustnej pacjenta poprzez wykreślanie i utrwalenie funkcjonalnej drogi guzków zębów przeciwstawnych. W ten sposób rolę artukulatora w tej metodzie sprowadza się do protego urządzenia zawiasowego czyli artykulatora nastawialnego o prowadzeniu zębowym. Metoda FGP stanowi alternatywę postepowania kliniczno – laboratoryjnego przy wykonywaniu pojedynczych protez stałych. Polega ona na rejestracji w sposób prosty i równoczesnie precyzyjny drogi guzków zębowych w zakresie granicznych ruchów żuchwy, przy czym zapis ten powstaje na płytce wosku starannie zaadaptowanej na powierzchni oszlifowanej guzków. W późniejszym czasie metoda została rozwinięta przez Pankeya i Manna do zastosowania w całkowitej rehabilitacji okluzji.