Galwanoforming

Galwanoforming jest technologią wykonywania uzupełnień stałych ze złota, w których czystość odlewu wynosi 99,99% (monometal), istnieje możliwość uzyskania bardzo dobrego efektu estetycznego dzięki cienkiej warstwie podbudowy wynoszącej 0,2 mm, co pozostawia dużą ilość miejsca na materiał licujący i nadaje ciepły kolor uzupełnieniu oraz pozwala na ograniczenie zasięgu preparacji szczególnie u osób młodych, ponadto posiada ono wysoki stopień dokładności (szczelność brzeżna 14-18 µm) – 4x wyższa niż przy tradycyjnych uzupełnieniach odlewanych (szczelność brzeżna 50 µm), biozgodność, proces łączenia metalu odbywa się bez udziału tlenków metali (brak korozji elektrochemicznej), odkłada się mniej płytki nazębnej, 4x większa twardość (140 HV wg Vickersa) a nie 25 HV jak przy tradycyjnych uzupełnieniach odlewanych, większy współczynnik rozszerzalności termicznej niż porcelany zwiększa wytrzymałość, mniejszy ciężar (korona 0,5 g). Również praca dla technika jest łatwiejsza ze względu na brak strat materiału oraz automatyzację procesu. Wady: złoto jest drogie, czasami powoduje uczulenia, jest miękkie. Producenci: Gammat (Gramm), AGC (Wieland), Helioform (C.Hofner). Zastosowanie: inlay, onlay, korony, mosty, korony teleskopowe, suprakonstrukcje na implantach. Przeciwwskazania: bruksizm, zgryz głęboki, uczulenie na złoto 5% – 15%.

Podczas reakcji na skutek rozkładu elektrolitu i siarczanu złota, na wymodelowanym kikucie będącym katodą przewodzącą prąd wychwytywane są ujemnie naładowane jony złota, dzięki czemu nawarstwia się czapeczka podbudowy. Grubość podbudowy jest proporcjonalna do czasu zachodzenia reakcji (1s – 30 bilionów atomów złota, średnio proces trwa 12 godzin).

Model roboczy dzielony, silikon, żywica epoxy, lakier srebrny, dołączenie słupków. Przed napaleniem porcelany brakuje warstwy tlenków. Piaskowanie, para wodna, bond 2x.