Guz Mieszany

Guz mieszany, tumor mixtus, gruczolak wielopostaciowy, adenoma pleomorphae to najczęstszy guz łagodny gruczołów ślinowych 80%, w 80% występuje w przyusznicy, jest dobrze odgraniczony od otoczenia, kulisty, zwykle ruchomy, posiada torebkę z mikroubytkami penetrującymi do otoczenia i guzkami satelitarnymi, rośnie powoli, czasem latami, najczęściej bezobjawowo, w 5 – 10% ulega zezłośliwieniu.