Guz Szczęki

Guz wyrostka zębodołowego szczęki stanowi istotne miejsce wpływające na utrzymanie protezy. Zasięg protezy powinien w całości obejmować guz szczęki aż do wyrostka haczykowatego. Problem stanowi mały, ruchomy lub kolbowaty guz wyrostka zębodołowego szczęki.