Infekcyjne Zapalenie Wsierdzia

Pacjenci z trwającym lub przebytym infekcyjnym zapaleniem wsierdzia wymagają osłony antybiotykowej. Zapalenie dziąseł umożliwia przedostawanie się bakterii Streptococcus tigurinus z jamy ustnej do krwiobiegu oraz powodowanie infekcyjnego zapalenia wsierdzia, zapalenia opon mózgowych (meningitis) oraz zapalenia rdzenia kręgowego (spondylodiscitis). Schorzenia układu sercowo-naczyniowego predysponujące do wystąpienia bakteryjnego zapalenia wsierdzia:
• ryzyko wysokiego stopnia: wszczepione sztuczne zastawki serca, epizod endocarditis w wywiadzie, wady wrodzone serca, chirurgicznie wytworzone zespolenie systemowo-płucne,
• ryzyko średniego stopnia: wady nabyte serca, nabyte dysfunkcje zastawkowe, przerostowa kardiomiopatia, wypadanie zastawki mitralnej z przeciekiem zwrotnym krwi,
• brak ryzyka: ubytek typu otworu wtórnego w przegrodzie międzyprzedsionkowej, stan po chirurgicznej plastyce ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej lub międzykomorowej, drożny przewód tętniczy, stan po pomostowaniu aortalno-wieńcowym, wypadanie zastawki mitralnej bez przecieku zwrotnego, fizjologiczne, czynnościowe lub nieszkodliwe szmery sercowe, stan po przebyciu choroby Kawasaki bez dysfunkcji zastawkowych, stan po gorączce reumatycznej bez dysfunkcji zastawkowych, wszczepiony rozrusznik serca.

Postępowanie: przy schorzeniach o wysokim i średnim stopniu ryzyka należy zastosować profilaktyczną antybiotykoterapię. Amoksycylina dorośli 2g p.o. (1h przed zabiegiem), i.v. (30min przed zabiegiem); dzieci 50 mg/kg p.o. (1h przed zabiegiem), i.v. (30 min przed zabiegiem) Klindamycyna dorośli 600mg p.o. (1 h przed zabiegiem), i.v. lub i.m. (30 minut przed zabiegiem); dzieci 20 mg/kg p.o. (1 h przed zabiegiem), i.v. lub i.m. (30 min przed zabiegiem). Nie należy stosować nici retrakcyjnych nasączonych adrenaliną.

Bibliografia:

  • Zbinden, N. J. Mueller, P. E. Tarr, C. Sproer, P. M. Keller, G. V. Bloemberg ; Streptococcus tigurinus sp. nov., isolated from blood of patients with endocarditis, meningitis and spondylodiscitis ; International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology ; 2012.
  • Szczeklik A. ; Choroby wewnętrzne. Przyczyny, rozpoznanie i leczenie ; Wydawnictwo Medycyna Praktyczna ; 2005.
  • Peterson L.J., Ellis E., Hupp J.R., Tucker M.R. ; Chirugia stomatologiczna i szczękowo – twarzowa ; 2001.