Inlay

Inlay jest to stałe uzupełnienie protetyczne na powierzchni żującej zęba w ubytku klasy I, musi mieć głębokość co najmniej 1,5 mm, dno ubytku musi być płaskie, szerokość wkładu nie może być większa niż połowa odległości między guzkami, ściany ubytku muszą być lekko rozbieżne.