Kąt Bennetta

kąt Bennetta, Bennett angle jest to kąt utworzony pomiędzy torem ruchu wysuwania żuchwy (w płaszczyźnie strzałkowej) a drogą kłykcia strony balansującej w płaszczyźnie horyzontalnej. Przemieszczenie kłykcia następuje przyśrodkowo i doprzenio. Kąt ten ma wartość średnio 15º (10–20º). Kąt Bennetta ma istotny wpływ na wielkość kąta zawartego między guzkiem policzkowym i językowym zębów bocznych.