Kąt Fishera

kąt Fishera jest to kąt utworzony między drogą stawową a torem ruchu kłykcia balansującego w płaszczyźnie strzałkowej.