Kąt Nachylenia Drogi Stawowej

Kąt nachylenia drogi stawowej, condylar inclination charakteryzuje nachylenie strzałkowego toru głowy
żuchwy podczas wysuwania i opuszczania żuchwy w stosunku do płaszczyzny odniesienia (płaszczyzna Campera lub Frankfurcka). Kąt ten ma wartość 30–40º.