Kąt Przemieszczenia Bocznego

kąt przemieszczenia bocznego, shift angle określa kąt przemieszczenia głowy żuchwy po stronie pracującej (zawarty między osią głowy żuchwy w płaszczyźnie strzałkowej a styczną do przemieszczonej głowy żuchwy po stronie pracującej) do tyłu (wartości ujemne) lub do przodu (wartości dodatnie). Kąt ten ma wartość od -20–20.