Klasyfikacja Newtona

Klasyfikacja Newtona:

Stadium 0 – błona śluzowa jest nie zmieniona, ale pacjent ma odczucia subiektywne w postaci pieczenia, kłucia lub suchości jamy ustnej.

Stadium I – różowe punkty przekrwienia, ograniczone powierzchnie zapalne, zwykle umiejscowione w niezmienionej błonie śluzowej.

Stadium II – rozlane przekrwienie, uogólniony stan zapalny całej błony śluzowej pokrytej płytą protezy, powierzchnia błony śluzowej jest gładka i wrażliwa.

Stadium III – przerostowe ziarninujące zapalenie, błona śluzowa ma guzowata, nierówną powierzchnię, zmiany mogą przekraczać teren pokryty protezą.