Klasyfikacja Supple

Klasyfikacja podłoża śluzówkowo – kostnego bezzębnej jamy ustnej wg Supple’a, typy podłoża jamy ustnej:

  1. jama ustna o podłożu idealnym – dobrze zachowane wyrostki zębodołowe w szczęce i w żuchwie, podniebienie wysoko wysklepione, błona śluzowa sprężysta i nieprzesuwalna w stosunku do podłoża, a przyczepy mięśni i więzadeł umieszczone u podstawy wyrostków zębodołowych,
  2. jama ustna o podłożu zanikłym twardym – znaczne zanikłe wyrostki zębodołowe, podniebienie mało wysklepione, błona śluzowa cienka, lecz zbita, przyczepy mięśni i więzadeł na stokach wyrostków zębodołowych,
  3. jama ustna o podłożu zanikłym miękkim – podłoże kostne zanikłe (średnio) jak w typie II, lecz błona śluzowa wiotka, rozpulchniona i przesuwalna wobec podłoża, wykazująca zróżnicowaną podatność na ucisk w różnych jej rejonach,
  4. jama ustna o podłożu zanikowym rozwięzłym – wyrostki zębodołowe zanikłe, podniebienie płaskie, błona śluzowa na całej przestrzeni wiotka, rozpulchniona i przesuwalna względem podłoża tak, że w żuchwie bez żadnej granicy przechodzi z przedsionka do dna jamy ustnej, występuje ruchoma błona śluzowa nazywana grzebieniem kogucim (powstaje na skutek zaniku struktur kostnych i zastąpienia ich tkanką łączną, spotyka się pod źle przylegającymi protezami, występuje u pacjentów użytkujących protezę całkowitą górną przy brakach skrzydłowych żuchwy nie uzupełnionych protezą.

 Bibliografia:

  • Majewski S. ; Współczesna protetyka stomatologiczna ; Elsevier Urban & Partner ; Wrocław ; 2014.