Kompleksowy Plan Leczenia

wywiad, badanie, konsultacja, zdjęcia, dsd, wyciski anatomiczne na modele diagnostyczne, wzorniki zwarciowe, deprogramacja

wykonanie deprogramatora Koisa z górną płaską platformą i dolnej szyny płaskiej (akryl / kompozyt) z pinem wysokości 1,5mm i grubości 1-2mm, wysokość zwarcia powinna być zbliżona do ostatecznej, sprawdzenie kalką gdzie obecnie pacjent nagryza platformę, wywiercenie tego punktu w górnej płytce i zalanie płynnym flowem, schowanie dolnej płytki z pinem do kontroli po deprogramacji i wykonanie zamiast niej w tej samej wysokości nakładki kompozytowej zacementowanej, użytkowanie deprogramatora 2 – 4 tygodnie, zdejmowanie tylko do mycia i jedzenia, zdjęcie dolnej szyny i nałożenie szyny z pinem, sprawdzenie kalką czy pacjent zagryza ten sam punkt, wywiercenie tego ostatecznego punktu po deprogramacji, sprawdzenie czy jednoznacznie pin wchodzi w odwiert, wprowadzenie occlufast rock po bokach z obiema szynami,

rejestracja łukiem twarzowym położenia szczęki względem stawu skroniowo-żuchwowego, rejestracja położenia żuchwy względem szczęki ,rejestracja prowadzenia siecznego i kłowego, oprawienie modeli w artykulatorze, odczytanie kątów, waxup, mockup, zdjęcia

preparacja i dalsze postępowanie lub odstąpienie od dalszego leczenia,