Łuk Gotycki

Łuk gotycki (Centrofix / Amann Girbach) jest urządzeniem protetycznym służącym do graficznej rejestracji wewnątrzustnej wykorzystywanym do wyznaczenia centralnego ułożenia żuchwy, uzyskania symetrii żuchwy w płaszczyźnie pośrodkowej, uzyskania centralizacji głów żuchwy w panewkach stawowych, dokonania zapisu czynności żuchwy. Czynniki mogące zaburzyć rejestrację: pozycja sztyftu podpierającego, siła zaciskania podczas rejestracji, podatność błony śluzowej, pozycja dotylna głowy pacjenta na fotelu dentystycznym, morfologia szczęki i żuchwy.