Łuk Twarzowy

Łuk twarzowy służy do orientacji przestrzennej modelu szczęki w stosunku do osi zawiasowej stawów skroniowo – żuchwowych. Wyróżnia się łuki twarzowe arbitralne: rejestracja w odniesieniu do czaszki (CE lub FH), kinematyczne: rejestracja w odniesieniu do stawów skroniowo – żuchwowych.

słowa klucze: , ,