Materiały Kościozastępcze

autogenne: kość własna pacjenta,

allogenne: trójfosforan wapnia,

ksenogenne: kość bydlęca,

 

hydroksyapatyt. kość liofilizowana.