Metale

Temperatura topnienia stopów chromoniklowych wynosi powyżej 1600 stopni C. Korozja metali w jamie ustnej może zachodzić wówczas, gdy w jamie ustnej znajdują się różne metale lub ich stopy o różnym potencjale elektrochemicznym, w jamie ustnej znajduje się jeden rodzaj stopu heterogennego, w jamie ustnej znajduje się jeden rodzaj stopu homogennego o niejednorodnej strukturze wewnętrznej.