Mięśnie

Do bezpośredniego badania palpacyjnego są  mięsień skroniowy, mięsień żwacz.

ruch przywodzenia, protruzyjny – skurcz mięśni skrzydłowych bocznych dolnych, zewnętrznych włókien mięśni żwaczy, przednich włókien mięśni skroniowych,

 

warstwa powierzchowna mięśnia żwacza odpowiada za ruch przywodzenia; przednia głowa mięśnia skroniowego przywodzi i cofa żuchwę; mięsień skrzydłowy przyśrodkowy odpowiada za ruch przywodzenia żuchwy; 

 

ruch unoszenia żuchwy – żwacze, skrzydłowe przyśrodkowe i skroniowe.

 

Mięśnie tworzące dno jamy ustnej: mięsień żuchwowo-gnykowy (m. mylohyoideus),mięsień bródkowo-językowy (m. genioglossus), mięsień bródkowo-gnykowy (m. geniohyoideus), przednie brzuśce mięśnia dwugłowego (m. digastricus).