Most

Most jest to uzupełnienie protetyczne stałe, długoczasowe, wielopunktowe. Podczas wykonywania większych mostów należy wykonać model kontrolny bez dzielenia bo skurcz metalu może uniemożliwić ponowne jego założenie, ponadto wielokrotne zakładanie mostu ściera gips z modelu.

Most składany wykonuje się w przypadku znacznie pochylonych gdy chcemy uniknąć leczenia kanałowego wywołanego preparacją pod koronę lub zębów nie rokujących zębów, które jakiś czas chcemy jeszcze zachować. Nawet jeśli odcementuje się korona to most pokrywający koronę nie ulegnie zniszczeniu.

Powierzchnia połączenia przęsła mostu z koroną filarową powinna wynosić w obszarze zębów przednich nie mniej niż 12 mm2, w obszarze zębów przedtrzonowych nie mniej niż 16 mm2.

Mosty typu Maryland poddaje się procesowi trawienia elektrolitycznego.