Neuralgia

ból powstający na skutek podrażniania zakończeń nerwowych,

Rodzaje

  • samoistna

nieznana etiologia

  • objawowa

zapalenie miagi,zębiniaki,utrudnione wyrzynanie,ostry brzeg zębodołu,torbiele,zapalenie zatok szczękowych,ucha środkowego,guzy nowotworowe,urazy mechaniczne,nieprawidłowe protezy,

Leczenie

leki przeciwbólowe,przeciwzapalne,witamina B,nagrzewanie lampą Solux,prąd diadynamiczny,blokady lignokainowe,nastrzykiwanie roztworem alkoholu,

leczenie chirurgiczne /przecięcie nerwu lub zniesienie przewodnictwa/