Obturator

Obturator powinien być wykonany z tworzywa akrylowego lub elastomeru silikonowego. Obturator pusty otwarty inaczej zwany jest kielichowatym.