Odlewanie Metalu

Czynniki wpływające na dokładność odlewu: staranność i dokładność powielenia modelu, właściwe zaprojektowanie i ustalenie proporcji szkieletu, staranność i czystość modelowania z wosku szkieletu, uwzględnienie ekspansji wosku pod wplywem temperatury, rozmiar, długość, konfiguracja, punkty przymocowania i sposób umocowania kanałów odlewniczych, wybór masy osłaniającej, położenie matrycy szkieletu w formie odlewniczej, jakość wody do zarabiania: ilość, temperatura, zanieczyszczenia, sposób zarabiania masy osłaniającej, opór stawiany rozszerzalności masy osłaniającej przez pierścień odlewniczy, czas wiązania masy osłaniającej, czas i temperatura wygrzewania i wyżarzania formy odlewniczej, gazy adhezyjne, uwięzione, zaabsorbowane, siła użyta do wtłoczenia metalu do formy odlewniczej, skurcz podczas schładzania, sposób usuwania metalu z masy osłaniającej po odlaniu, zeskrobywanie, trawienie, polerowanie, wykończenie, sposób posługiwania się źródłem ciepła. Zakres minimalnej różnicy między temperaturą topnienia metalu i porcelany licującej powinien wynosić 150-260°C.