Prawo Ante

Powierzchnia korzeni zębów filarowych powinna być równa lub większa od powierzchni korzeni zastąpionych przez przęsło mostu (Pf= Pm).