Prowadzenie Sieczne

prowadzenie sieczne, prowadzenie przednie, anterior guidance określa drogę kontaktu zębów siecznych podczas ruchów protruzyjnych. Jest to kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną odniesienia np. Campera a drogą kontaktu zębów przednich.