Przygotowanie Przedprotetyczne

płukanie jamy ustnej 3x dziennie, masaż tkanek miękką szczoteczką, zdejmowanie protez na noc, stosowanie preparatów multiwitaminowych, dieta bogato białkowa, ubogo cukrowa, podścielanie materiałami tissue conditioners. Kresy żuchwowo-gnykowa i skośna powinny być wygładzone gdy występuje stałe traumatyzowanie błony śluzowej i okostnej w tej okolicy, kiedy niezbędne jest wykonanie odciążenia, gdy istnieje znaczny zanik wyrostka zębodołowego żuchwy, przy którym poprawa uszczelnienia brzeżnego jest niezbędna do uzyskania retencji protezy oraz w celu rozprzestrzenienia płyty protezy całkowitej dolnej, aby uzyskać jej utrzymanie.

Metody chirurgicznych korekt bezzębnego podłoża protetycznego pozwalające uzyskać najlepszy efekt leczniczy: chirurgia laserowa CO2, plastyka przedsionka z uszypułowanym przeszczepem śluzówki, plastyka przedsionka z wolnym przeszczepem, plastyka przedsionka z wtórnym nabłonkowaniem i zastosowaniem materiałów obcych.