Rak Krtani

5,1% ogółu zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn, 0,7% u kobiet ; szczyt zachorowań 50 – 60 rok życia ; stosunek zachorowań mężczyzn do kobiet 7 – 8 :1 ; obniżanie się średniego wieku chorych, wzrost zachorowalności kobiet, wzrost zapadalności i umieralności ; wzrost częstości występowania lokalizacji nadgłośniowej.

Objawy: chrypka, zaburzenia połykania, zachłystywanie, duszność, ból, masa patologiczna na szyi