Ropień Języka

Ropień języka, abscessus linguae jest ropniem wewnątrzustnym, którego przyczyną powstawania są zakażenia ran pourazowych, pooperacyjnych /nagryzienie, skaleczenie/, zapalenie zębopochodne, powikłanie po usunięciu trzecich trzonowców dolnych, migdałków, naczyniaki chłonne, krwionośne, mieszane, torbiele wrodzone przewodu tarczowo-językowego lub torbiel środkowa szyi. Ropień policzka może mieć postać ropnia trzonu lub nasady języka, który staje się powiększony, wypełnia jamę ustną, ma ograniczoną ruchomość, występują zaburzenia mowy, połykania i ślinotok, czasem również oddychania. Ostry ropień języka jest stanem zagrożenia życia. Powinien być różnicowany z krwotokiem, zawałem serca, nowotworem, obrzękiem.

Ropień Trzonu Języka: w zależności od umiejscowienia, nacięcie można wykonać wzdłuż brzegu języka lub równolegle do linii pośrodkowej w znieczuleniu miejscowym, wcześniej jednak należy wykonać punkcję diagnostyczną. Nacięcie ropnia i antybiotykoterapia są leczeniem objawowym, natomiast zaraz po wyleczeniu objawów zapalnych należy przeprowadzić leczenie przyczynowe.

Ropień Nasady Języka: nacina się zewnątrzustnie w okolicy podbródkowej wzdłuż fałdów skóry, następnie rozwarstwia mięśnie nadgnykowe i otwiera ropień i zakłada sączek gumowy (seton), w znieczuleniu ogólnym z intubacją dotchawiczą.

Bibliografia:
Varghese L., Agarwal P., Rupa V. ; Unusual complication of dental extraction: lingual abscess ; Indian Journal of Dental Research ; 2013.
Balatsouras D.G., Eliopoulos P.N., Kaberos A.C. ; Lingual abscess: Diagnosis and treatment ; Head Neck ; 2004.
Ozturk M., Durak A.C., Ozcan N., Yigitbasi O.G. ; Abscess of the tongue: Findings on MR imaging ; American Journal of Roentgenology ; 1998.
Kim H.J., Lee B.J., Kim S.J., Shim W.Y., Baik S.K., Sunwoo M. ; Tongue abscess mimicking neoplasia ; American Journal of Neuroradiology ; 2006.
Chow A.W. ; Infections of the oral cavity, neck and head. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. ; Principles and Practice of Infectious Diseases, 6th ed ; Churchill Livingstone; 2005.
Osammor J.Y., Cherry J.R., Dalziel M. ; Lingual abscess: The value of ultrasound in diagnosis ; The Journal of Laryngology & Otology ; 1989.
Ozturk M., Mavili E., Erdogan N., Cagli S., Guney E. ; Tongue abscesses: MR imaging findings ; American Journal of Neuroradiology ; 2006.
Marciani R.D. ; Complications of third molar surgery and their management ; Atlas of Oral & Maxillofacial Surgery Clinics of North America ; 2012.
Sánchez Barrueco Á., Melchor Díaz M.A., Jiménez Huerta I., Millán Juncos J.M., Almodóvar Álvarez C. ; Acta Otorrinolaringológica Española ; 2012.
Antoniades K., Hadjipetrou L., Antoniades V., Antoniades D. ; Acute tongue abscess. Report of three cases ; Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology ; 2004.
De Moor R.J., De Witte A.M., De Bruyne M.A.; Tongue piercing and associated oral and dental complications ; Endodontics & Dental Traumatology ; 2000.