Rozrusznik Serca

Rozrusznik serca, stymulator serca, kardiostymulator jest to urządzenie elektryczne wszczepiane w ciało pacjenta, służące do elektrycznego pobudzania rytmu serca i jest stosowane, gdy naturalny rozrusznik czyli węzeł zatokowy, w wyniku różnych schorzeń trwale przestaje spełniać swoją rolę prowadząc do objawów niedokrwienia mózgu lub niewydolności serca ewentualnie gdy występują zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego. W Polsce żyje ponad 100.000 osób z wszczepionym rozrusznikiem serca, a liczbę wszczepień szacuje się na 9.500 rocznie. 80-90% tych zabiegów to wszczepienia nowych rozruszników (implantacja), a w 10-20% to wymiany wyczerpanych rozruszników (reimplantacja).

Postępowanie: obecność rozrusznika serca nie stanowi przeciwwskazania do wykonywania zabiegów chirurgicznych w obrębie jamy ustnej, nie należy jedynie stosować urządzeń elektrycznych jak noże elektryczne do cięcia i koagulacji (kauter / diatermia), endometry, skalery ultradźwiękowe, ozon. Niektórzy autorzy podają, że przeciwskazania te dotyczą tylko rozruszników starszych generacji. Nie należy również wykonywać u pacjentów posiadających rozrusznik serca usuwania kamienia (skaling) ze względu na uwalnianie do krwi znacznej liczby bakterii. Nie stanowi przeciwwskazania laser, promienie UV i podczerwone (opalanie się i ekspozycja rozrusznika serca na wysokie temperatury nie są wskazane). Przeciwwskazane są: ablacja energią o częstotliwości radiowej, diatermia (prądem o wielkiej częstotliwości, krótkofalowa lub mikrofalowa), obrazowanie rezonansem magnetycznym (MRI) lub angiografia rezonansem magnetycznym (MRA) o ile urządzenie nie posiada oznaczenia SureScan, ablacja igłowa przezcewkowa.

Bibliografia:

 • Tom J. ; Management of Patients With Cardiovascular Implantable Electronic Devices in Dental, Oral, and Maxillofacial Surgery ; Anaesthesia Progress ; 2016.
 • Pisano P., Mazzola J.G., Tassiopoulos A., Romanos G.E. ; Electrosurgery and ultrasonics on patients with implantable cardiac devices: Evidence of side effects in the dental practice ; Quintessence International ; 2016.
 • Healy J.S., Merchant R., Simpson C. ; Society position statement: Canadian Cardiovascular Society/Canadian Anesthesiologists’ Society/Canadian Heart Rhythm Society joint position statement on the management of patients with implanted pacemakers, defibrillators, and neurostimulating devices ; Canadian Journal of Cardiology ; 2012.
 • Rooke G.A., Lombaard S.A., Van Norman G.A. ; Initial experience of an anesthesiology-based service for perioperative management of pacemakers and implantable cardioverter defibrillators ; Anesthesiology ; 2015.
 • Schulman P.M., Rozner M.A. ; Use caution when applying magnets to pacemakers or defibrillators for surgery ; Anesthesia & Analgesia ; 2013.
 • Cardall T.Y., Brady W.J., Chan T.C., Perry J.C., Vilke G.M., Rosen P. ; Permanent cardiac pacemakers: Issues relevant to the emergency physician, part II ; Journal of Emergency Medicine ; 1999.
 • Cismaru G., Gusetu G., Muresan L. ; Recovery of ventriculo-atrial conduction after adrenaline in patients implanted with pacemakers ; Pacing and Clinical Electrophysiology ; 2015.
 • Crossley G.H., Poole J.E., Rozner M.A. ; The Heart Rhythm Society (HRS)/American Society of Anesthesiologists (ASA) expert consensus statement on the perioperative management of patients with implantable defibrillators, pacemakers and arrhythmia monitors: facilities and patient management: executive summary ; Heart Rhythm ; 2011.
 • Schnickel A.F.L., Vriesendorp P.A., Sijbrands E.J.G., Jordaens L.J.L.M. ; Michels M. ; Outcome and complications after implantable cardioverter defibrillator therapy in hypertrophic cardiomyopathy: systematic review and meta-analysis ; Circulation: Heart Failure ; 2012.
 • Maiorana C., Grossi G.B., Garramone R.A., Manfredini R., Santoro F. ; Do ultrasonic dental scalers interfere with implantable cardioverter defibrillators? An in vivo investigation ; Journal of Dentistry ; 2013.
 • Miller C.S., Leonelli F.M., Latham E. ; Selective interference with pacemaker activity by electrical dental devices ; Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology ; 1998.
 • Maheshwari K.R., Nikdel K., Guillaume G., Letra A.M., Silva R.M., Dorn S.O. ; Evaluating the effects of different dental devices on implantable cardioverter defibrillators ; Journal of Endodontics ; 2015.
 • Brand H.S., Entjes M.L., Amerongen A.V.N., van der Hoff E.V., Schrama T.A.M. ; Interference of electrical dental equipment with implantable cardioverter-defibrillators ; British Dental Journal ; 2007.