Staw Skroniowo – Żuchwowy

Górne i dolne piętro stawu skroniowo-żuchwowego wykształca się między dziesiątym, a dwunastym tygodniem życia płodowego. 

Zakres ruchu krążka stawu skroniowo-żuchwowego uzależniony jest od budowy krążka, wartości ciśnienia wewnątrzstawowego, mięśnia skrzydłowego bocznego górnego, górnej blaszki strefy dwublaszkowej.

Subluksacja, podwichnięcie – wyskakiwanie za każdym razem ku przodowi przy szerokim otwieraniu ust, brak dolegliwości bólowych, suchy trzask, tor odwodzenia żuchwy ulega znacznemu odchyleniu, a następnie powrotowi do płaszczyzny przyśrodkowej przy przechodzeniu nad szczytem guzka stawowego, charakterystyczny niewielki dołek za wyrostkiem stawowym po szerokim otwarciu ust.

Doprzednie zablokowanie krążka stawowego – krążek znajduje się przed głową żuchwy doprzednio i przyśrodkowo podczas ruchów, które są utrudnione i ograniczone, ruchom towarzyszą doznania bólowe i zbaczanie żuchwy w stronę stawu z zablokowanym krążkiem.

Stan zapalny błony maziowej stawu skroniowo-żuchwowego charakteryzuje się bólem ciągłym intensyfikującym się w czasie ruchu stawu skroniowo-żuchwowego. Jeżeli zaciskanie wałka ligniny przedtrzonowcami wywołuje ból w stawie można podejrzewać zwyrodnienie stawu skroniowo-żuchwowego lub kompresję stawu skroniowo-żuchwowego.

Nadmierna czynność mięśni skrzydłowych bocznych powoduje zwiększenie zakresu opuszczania żuchwy powyżej 50mm, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych z nawykowym zwichnięciem żuchwy.

Test podatności wg Gerbera pozwala stwierdzić, czy istnieje zwężenie lub poszerzenie szpary stawowej. W warunkach prawidłowych, dzięki elastyczności krążka stawowego, umieszczenie folii cynowej o grubości 0,3 mm pomiędzy zębami przedtrzonowymi jednej strony nie uniemożliwia osiągnięcia kontaktu zębów po stronie przeciwnej w trakcie zaciskania zębów do pozycji maksymalnego zaguzkowania.

Zaburzenie toru odwodzenia żuchwy może być spowodowane przez doprzednie zablokowanie krążka stawu skroniowo-żuchwowego, zmiany morfologiczne w przebiegu chorób reumatycznych.

Krążek stawowy ma kształt dwuwklęsły, w części przedniej krążek łączy się z torebką stawową pasmami tkanki łącznej, zawierającej włókna kolagenowe, w części środkowej grubość krążka stawowego wynosi średnio od 1 do 2 mm, część środkowa zbudowana jest ze zbitej tkanki łącznej włóknistej, w części obwodowej krążka przeważają komórki chrzęstne, umożliwia wykonywanie skomplikowanych ruchów w stawach, pozwalających na m.in. artykulację mowy, rozgryzanie i wydajne żucie pokarmu.

Płyn maziowy odżywia i nawilża krążek stawowy, jest produkowany przez komórki nabłonkowe zlokalizowane na wewnętrznej powierzchni stawów i kosmki maziowe znajdujące się w przedniej części tkanek zakrążkowych.

Ograniczona ruchomość żuchwy jest często obserwowanym objawem zaburzeń układu ruchowego narządu żucia. Jeżeli w teście biernego odwodzenia żuchwy stwierdzono miękkie „odczucie końcowe”, to przyczyną zaburzeń jest zaburzenie w funkcji mięśni. 

 

Objawy stanu zapalnego tkanek zakrążkowych to stały, uciążliwy ból, nasilający się przy zaciskaniu zębów. 

za stabilizację pozycji krążka stawowego jest odpowiedzialne pasmo krążkowo-skroniowe i pasmo krążkowo-kłykciwe. 

Obciążenie stawów skroniowo-żuchwowych jest największe jeżeli pole żucia przemieszcza się do przodu od dystalnej okolicy trzonowców.