Szerokość Biologiczna

Szerokość biologiczna określa wzajemne i korzystne oddziaływanie struktur kostnych i tkanek miękkich, wynosi minimum 3 mm między dwoma wszczepami wg Tarnowa, wynosi minimum 1,5 mm miedzy zębem a wszczepem wg Tarnowa, jej wielkość ma wpływ na dobór średnicy implantu.