Szkliwiak

Szkliwiak, ameloblastoma, amadentinoma miejscowo złośliwy nowotwór zębopochodny, ma charakter naciekający, nie daje przerzutów, powstaje z resztek nabłonka zębotwórczego narządu szkliwnego /pozostającego w torbielach lub ozębnej/ lub listewki zębowej. rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach powodując bezbolesne rozdęcie kości,na zdjęciu jest dobrze ograniczony,czasami otoczony rąbkiem osteosklerotycznym, charakteryzuje się znacznym polimorfizmem postaci. po zniszczeniu kości nacieka tkanki miękkie. mogą ulegać metaplazji i zezłośliwieniu w raka śródkostnego.

Postacie

 • ziarnisty,
 • pęcherzykowy,
 • splotowaty,
 • podstawnokomórkowy,
 • kolczystokomórkowy,
 • wielokomorowy /przegrody kostne wpuklone do środka dają obraz plastra miodu,baniek szampana,widoczna resorpcja korzeni/,
 • jednokomorowy /ognisko osteolizy/,lepsze rokowanie,rzadkie wznowy,
 • obwodowy /pozakostny/,

Diagnostyka

 • zdjęcie PA,
 • pantomogram,
 • zdjęcie zgryzowe,
 • zdjęcie wewnątrzustne,
 • zdjęcie boczne części twarzowej czaszki,
 • tomografia komputerowa /przy małych guzach z zachowaną warstwą zbitą/,
 • rezonans magnetyczny /przy dużych guzach bez zachowanej warstwy zbitej/,

Leczenie

samo usunięcie nowotworu przez wyłyżeczkowanie powoduje wznowę w 90%-100% przypadków, dlatego należy dokonać usunięcia nowotworu z dużym marginesem tkanek,

zdjęcie kontrolne w tomografii komputerowej wykonuje się już 2-3 tygodnie po zabiegu chirurgicznym,po 6 miesiącach,co rok przez 5 lat, badanie kontrolne w rezonansie magnetycznym jest dokładniejsze ponieważ pozwala odróżnić tkanki nowotworowe od zwłóknień pooperacyjnych,

Najczęściej występuje około 40 r.ż, nowotwór rzadki, jednak najczęstszy z nowotworów zębopochodnych, W tylnej części trzonu, kąta, gałęzi żuchwy, sporadycznie szczęka. W rtg: wielokomorowy, wyraźne przegrody, podziały na przedziały. Zarys gładki i owalny, wyraźnie odgraniczony od otaczającej kości.

Powoduje przemieszczenie, resorpcję otaczających zębów. charakteryzuje się ekspansywnym wzrostem we wszystkich kierunkach. Gdy jest to zmiana jednokomorowa, imituje inne zmiany łagodne, np. torbiele.

szkliwiak złośliwy /ameloblastoma malignum/ radiologicznie i histopatologicznie przypomina szkliwiaka, jednak daje już przerzuty, najczęściej do płuc,