Analiza Paralelometryczna

Analiza paralelometryczna jest to szereg czynności wykonywanych za pomocą paralelometru czyli równoległościomierza w celu odnalezienia najlepszego toru wprowadzenia protezy na podłoże, w którym będzie ona spełniała jak najlepiej swoje funkcje przy jednoczesnym jak najmniej uszkadzającym podłoże protetyczne działaniu. Analiza polega na dotykaniu pionowym ramieniem paralelometru bocznych powierzchni pola protetycznego przy różnych położeniach przestrzennych modelu roboczego. Powinna ona być wykonana wstępnie już na etapie modeli anatomicznych aby możliwe było przygotowanie zębów oporowych, nieoporowych oraz wyrostka zębodołowego. Celem analizy paralelometrycznej jest poszukiwanie […]