Artykulator

Artykulator jest urządzeniem protetycznym mającym za zadanie jak najdokładniejsze odzwierciedlenie nie tylko sytuacji zgryzowej pacjenta w zwarciu centrycznym ale przede wszystkim w pozostałych ekscentrycznych ruchach żuchwy. Przeniesienie osi zawiasowej do artykulatora jest podstawowym warunkiem pełnego i powtarzalnego naśladowania ruchów odwodzenia i przywodzenia żuchwy co umożliwia zmianę relacji pionowej w artykulatorze bez zafałszowania stosunków międzyokluzyjnych.

Artykulator typu arcon: dolne ramię artykulatora zakończone jest elementem odpowiadającym głowie stawowej, budowa artykulatora odpowiada warunkom anatomicznym człowieka, panewka połączona jest z górnym ramieniem artykulatora, zmiana wymiaru […]