Biofunkcjonalny System Protetyczny BPS

Biofunkcjonalny System Protetyczny, Biofunctional Prosthetic System, Biogeniczny System Protetyczny, Biogenic Prosthetic System, BPS umożliwia wykonywanie protez całkowitych. Dodatkowymi wymaganymi elementami systemu są nośniki zwarcia, gnatometr (Gnathometr M), łuk twarzowy, artykulator Stratos 300, Ivocap SR. Zaletami systemy w przeciwieństwie do tradycyjnego sposobu wykonywania protez całkowitych jest kompensacja skurczu polimeryzacyjnego akrylu przez urządzenie Ivocap SR, unika się tym samym zaburzeń przestrzennych jak podniesienie wysokości zwarcia lub odstawania płyty protezy na podniebieniu lub pobrzeżach wywołując brak przyssania czynnościowego, ograniczenie liczby wizyt, możliwość kontroli […]

Biofunkcjonalny System Protetyczny

Biofunkcjonalny System Protetyczny BPS: wyciski czynnościowe pobiera się przy ustach zamkniętych, na etapie wycisków anatomicznych stosuje się nośnik zwarcia oraz rejestrację łukiem twarzowym, stosuje się kalotę służącą do ustawiania zębów bocznych dolnych, do polimeryzacji protez stosowana jest metoda ciśnieniowa, 5) stosuje się graficzną rejestrację łuku gotyckiego.