Wskaźnik CPITN

Wskaźnik CPITN Community Periodontal Index of Treatment Needs.

0.Zdrowe dziąsła

1.Krwawienie podczas zgłębnikowania

2.Obecność kamienia pod- i naddziąsłowego

3.Obecność kieszonek dziąsłowych głębokość 3,5-5,5 mm

4.Gębokość kieszonki różna lub większa od 6 mm