Diagram Posselta

1 – relacja centralna, położenie więzadłowe, maksymalne dotylne położenie kontaktowe, retruded contact position, dotylne zwarciowe położenie żuchwy,

odcinek 1 -2 – poślizg centryczny, deflective path,

2 – maksymalne zaguzkowanie, intercuspal position,

3 – położenie spoczynkowe żuchwy, podczas rozluźnienia mięśni żucia, rest position,

4 – kontakt siekaczy tete-a-tete od strony językowej, edge to edge,

5 – kontakt siekaczy tete-a-tete od strony wargowej, edge to edge,

6 – maksymalna protruzja z kontaktem zębów, maximum protrusion with contact,

7 – […]