IPS e.max

IPS e.max Press wykorzystuje technikę traconego wosku z następczym wstrzykiwaniem masy ceramicznej, z wycisku dwuwarstwowego odlewa się dwa modele, model główny służy do uzyskania orientacji co do kształtu tkanek miękkich i kontaktów stycznych, drugi roboczy służy do modelowania koron, wytwarzanie uzupełnienia ceramicznego zaczyna się od modelowania korony w wosku na modelu roboczym, posługując się indeksem silikonowym modeluje się korony w wosku, kopiując zaakceptowany przez pacjenta kształt uzupełnień tymczasowych, ścinanie koron z wosku przed tłoczeniem ceramiki, ma na celu stworzenie miejsca […]