Empress

Wytrzymałość na zginanie materiału Empress pozwala na wykonanie pojedynczych koron, wkładów, licówek. Wytrzymałość na zginanie materiału Empress 2 wynosi około 600 MPa. Licowanie przeprowadza się techniką malowania lub techniką warstwową. Zwiększona zawartość kryształów w szkle dwukrzemowo-litowym w systemie Empress 2 zwiększa odporność na mikropęknięcia.