Niedorozwój Szkliwa

Niedorozwój szkliwa, hipoplazja, choroba Capdeponta, hypoplasia jest defektem ilościowym szkliwa charakteryzującym się redukcją jego gru­bości. Brak szkliwa może występować w postaci: 1) dołków (pojedynczych lub mnogich, płytkich lub głębokich, dowolnie rozrzuconych lub tworzących szereg w poprzek korony zęba), 2) rowków (pojedynczych lub mnogich, wąskich lub szerokich), 3) częściowego lub całkowitego braku szkliwa nad znaczną częścią zębiny. Pozostałe szkliwo w obrębie zredukowanej grubości może być prawidłowe lub wykazywać zmętnienie. Hipoplazja jest uznawana jako następstwo uszkodzenia matrycy szkliwa. W badaniach epidemiologicznych przeprowadzonych […]